Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ('Gebruiker' of 'u') en avalon78casino.top ('Bedrijf' of 'wij') en regelen uw gebruik van onze website, gelegen op www.avalon78casino.top ('Website'). Door toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u geadviseerd om de Website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendom

De Website en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf en zijn licentiegevers. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden, zijn voorbehouden.

Beperkt gebruik

Het Bedrijf verleent u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Website en de inhoud ervan uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de Website niet te gebruiken voor enig ander doel dat verboden is volgens deze Gebruiksvoorwaarden of in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, kunt u gevraagd worden om een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in om het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van uw nalatigheid om uw accountinformatie te beschermen.

Inhoud van gebruikers

U kunt de mogelijkheid hebben om inhoud te uploaden, te plaatsen of anderszins beschikbaar te maken op de Website. Door dergelijke inhoud op de Website te plaatsen, verleent u het Bedrijf een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en tonen, geheel of gedeeltelijk, in elk medium of formaat dat nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet door het Bedrijf worden beheerd. Het Bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid en praktijken van deze websites van derden. Door deze links te volgen, doet u dit op eigen risico en wordt u aangeraden om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van die websites van derden te lezen.